Nhà đất tại Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

34 kết quả bất động sản
Huyện Quế Võ
1800 m²
Huyện Quế Võ
2400 m²
Kcn Quế Võ Bắc Ninh
Huyện Quế Võ
1200 m²
Huyện Quế Võ
4300 m²
Huyện Quế Võ
4000 m²
Quế Võ District Bac Ninh Province
Huyện Quế Võ
1199 m²
KCN Quế Võ, Bắc Ninh
Huyện Quế Võ
2000 m²
Huyện Quế Võ
180 m²
Huyện Quế Võ
100 m²
Huyện Quế Võ
2100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà