Nhà đất tại Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

15 kết quả bất động sản
Huyện Quế Võ
1800 m²
Huyện Quế Võ
2400 m²
Kcn Quế Võ Bắc Ninh
Huyện Quế Võ
1200 m²
Huyện Quế Võ
4300 m²
Huyện Quế Võ
4000 m²
Huyện Quế Võ
2100 m²
KCN Quế Võ, Bắc Ninh
Huyện Quế Võ
2500 m²
Thành phố Bắc Ninh Nam Sơn
Huyện Quế Võ
4450 m²
QL18B
Huyện Quế Võ
2000 m²
Đường N6 KCN QV
Huyện Quế Võ
5000 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà