Nhà đất tại Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

29 kết quả bất động sản
Vietnam Ngọc Xá
Huyện Quế Võ
10150 m²
Huyện Quế Võ
2000 m²
Huyện Quế Võ
1000 m²
Huyện Quế Võ
2000 m²
Huyện Quế Võ
2400 m²
Huyện Quế Võ
3100 m²
Huyện Quế Võ
1200 m²
Huyện Quế Võ
3000 m²
Huyện Quế Võ
2500 m²
Huyện Quế Võ
3600 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà