Nhà đất tại Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

6 kết quả bất động sản
Lô 1,5ha, xã Nam Sơn, phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Huyện Quế Võ
181 50 m²
Lô 1,5 ha, xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Huyện Quế Võ
4 50 m²
Thôn Mao Trung, Phượng Mao, Quế Võ, Bắc Ninh
Huyện Quế Võ
80 m²
cụm CN Quế Võ Bắc Ninh
Huyện Quế Võ
4000 m²
QL18B
Huyện Quế Võ
2000 m²
KCN Quế Võ, Bắc Ninh
Huyện Quế Võ
2400 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà