Nhà đất tại Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

35 kết quả bất động sản
Vietnam Ngọc Xá
Huyện Quế Võ
10150 m²
Huyện Quế Võ
100 m²
cụm CN Quế Võ Bắc Ninh
Huyện Quế Võ
4000 m²
Thành phố Bắc Ninh Nam Sơn
Huyện Quế Võ
4600 m²
Huyện Quế Võ
4300 m²
Kcn Quế Võ Bắc Ninh
Huyện Quế Võ
1200 m²
Huyện Quế Võ
4000 m²
Huyện Quế Võ
2400 m²
Huyện Quế Võ
1800 m²
Thành phố Bắc Ninh Nam Sơn
Huyện Quế Võ
4000 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà