Nhà đất tại Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

28 kết quả bất động sản
Huyện Quế Võ
2400 m²
Huyện Quế Võ
1800 m²
Huyện Quế Võ
15000 m²
Huyện Quế Võ
2100 m²
Huyện Quế Võ
2500 m²
Huyện Quế Võ
3000 m²
Thành phố Bắc Ninh Nam Sơn
Huyện Quế Võ
4600 m²
Huyện Quế Võ
2000 m²
Huyện Quế Võ
1200 m²
Huyện Quế Võ
2400 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà