Nhà đất tại Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

31 kết quả bất động sản
Vietnam Ngọc Xá
Huyện Quế Võ
10150 m²
cụm CN Quế Võ Bắc Ninh
Huyện Quế Võ
4000 m²
Huyện Quế Võ
2000 m²
Phượng Mao Thành phố Bắc Ninh
Huyện Quế Võ
285 m²
QL18
Huyện Quế Võ
113,90 m²
Đường 18 tt. Phố Mới
Huyện Quế Võ
113,90 m²
Huyện Quế Võ
5000 m²
Huyện Quế Võ
5000 m²
Huyện Quế Võ
4300 m²
Kcn Quế Võ Bắc Ninh
Huyện Quế Võ
1200 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà