Nhà đất tại Huyện Gia Bình, Bắc Ninh

3 kết quả bất động sản
Huyện Gia Bình
3300 m²
Huyện Gia Bình
1100 m²
Huyện Gia Bình
4500 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà