Nhà đất tại Huyện Gia Bình, Bắc Ninh

6 kết quả bất động sản
Huyện Gia Bình
3200 m²
Huyện Gia Bình
80 m²
Thị Trấn Gia Bình Bắc Ninh
Huyện Gia Bình
16 21000 m²
KCN Gia Bình
Huyện Gia Bình
3200 m²
Huyện Gia Bình
3200 m²
ĐT280
Huyện Gia Bình
1500 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà