Nhà đất tại Huyện Gia Bình, Bắc Ninh

49 kết quả bất động sản
Huyện Gia Bình
2500 m²
Huyện Gia Bình
2000 m²
Huyện Gia Bình
2300 m²
Huyện Gia Bình
4500 m²
Huyện Gia Bình
6000 m²
Huyện Gia Bình
1800 m²
Huyện Gia Bình
4500 m²
Huyện Gia Bình
2000 m²
Huyện Gia Bình
3400 m²
ĐT280
Huyện Gia Bình
600 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà