Nhà đất tại Huyện Gia Bình, Bắc Ninh

48 kết quả bất động sản
Huyện Gia Bình
1800 m²
Huyện Gia Bình
8000 m²
Huyện Gia Bình
3400 m²
Huyện Gia Bình
1600 m²
Huyện Gia Bình
2500 m²
Huyện Gia Bình
2000 m²
Huyện Gia Bình
2500 m²
Huyện Gia Bình
5000 m²
Huyện Gia Bình
2000 m²
Huyện Gia Bình
3400 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà