Nhà đất tại Huyện Gia Bình, Bắc Ninh

63 kết quả bất động sản
Huyện Gia Bình
5000 m²
Huyện Gia Bình
2000 m²
Huyện Gia Bình
3200 m²
Huyện Gia Bình
6000 m²
Huyện Gia Bình
3000 m²
Huyện Gia Bình
2000 m²
Huyện Gia Bình
4400 m²
Huyện Gia Bình
1600 m²
Huyện Gia Bình
1100 m²
Huyện Gia Bình
2500 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà