Nhà đất tại Huyện Gia Bình, Bắc Ninh

60 kết quả bất động sản
Huyện Gia Bình
3000 m²
Huyện Gia Bình
20000 m²
KCN Gia Bình
Huyện Gia Bình
3200 m²
Huyện Gia Bình
2500 m²
Huyện Gia Bình
5400 m²
Huyện Gia Bình
1000 m²
Huyện Gia Bình
3200 m²
Huyện Gia Bình
3400 m²
Huyện Gia Bình
8000 m²
Huyện Gia Bình
4400 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà