Nhà đất tại Bạc Liêu

22 kết quả bất động sản
Hàm Nghi Phường 5
Bạc Liêu
9 280 m²
Bạc Liêu
9 280 m²
Bạc Liêu
100 m²
Điền Hải Đông Hải
Huyện Đông Hải
120 m²
Bạc Liêu
80 m²
104 quốc lộ 1A,Khóm 2, Phường 1, Thị xã Giá rai, tỉnh Bạc Liêu.
Huyện Giá Rai
6000 m²
Phường 1 Thành phố Bạc Liêu
Bạc Liêu
100 m²
công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hoàng Phát, phường 1, Bạc Liêu
Bạc Liêu
100 m²
khu đô thị mới Hoàng Phát, phường 1, Bạc Liêu
Bạc Liêu
2 100 m²
212 Lý Thường Kiệt, Tp Hội An
Bạc Liêu
197 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà