Nhà đất tại Huyện Đông Hải, Bạc Liêu

2 kết quả bất động sản
Điền Hải Đông Hải
Huyện Đông Hải
120 m²
51, ấp 1
Huyện Đông Hải
2 175 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà