Nhà đất tại Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn

Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà