Nhà đất tại Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

2 kết quả bất động sản
KCN Thọ Xương, phường Thọ Xương, Thành phố Bắc Giang
Thành phố Bắc Giang
1000 m²
KCN Xương Giang 2
Thành phố Bắc Giang
5500 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà