Nhà đất tại Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

14 kết quả bất động sản
Thành phố Bắc Giang
1000 m²
Thành phố Bắc Giang
80 m²
Thành phố Bắc Giang
380 m²
Thành phố Bắc Giang
3 86 m²
Thành phố Bắc Giang
74 m²
Thành phố Bắc Giang
74 m²
Thành phố Bắc Giang
86 m²
Thành phố Bắc Giang
74 m²
Thành phố Bắc Giang
74 m²
Thành phố Bắc Giang
3 90 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà