Nhà đất tại Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

6 kết quả bất động sản
KCN Thọ Xương, phường Thọ Xương, Thành phố Bắc Giang
Thành phố Bắc Giang
1000 m²
Thành phố Bắc Giang
3000 m²
Xương Giang Bắc Giang
Thành phố Bắc Giang
5000 m²
KCN Xương Giang, Bắc Giang
Thành phố Bắc Giang
3000 m²
Thành phố Bắc Giang
700 m²
KCN Thọ Xương, Bắc Giang
Thành phố Bắc Giang
1000 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà