Nhà đất tại Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

8 kết quả bất động sản
Xương Giang Bắc Giang
Thành phố Bắc Giang
5000 m²
KCN Xương Giang, Bắc Giang
Thành phố Bắc Giang
3000 m²
Thành phố Bắc Giang
3600 m²
Thành phố Bắc Giang
380 m²
Số 111 Đường Trần Nguyên Hãn – Phường Trần Nguyên Hãn - Thành Phố Bắc Giang
Thành phố Bắc Giang
130 m²
Thọ xương, bắc giang
Thành phố Bắc Giang
700 m²
Xương Giang
Thành phố Bắc Giang
3500 m²
Thành phố Bắc Giang
1000 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà