Nhà đất tại Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

6 kết quả bất động sản
Thành phố Bắc Giang
3600 m²
Thành phố Bắc Giang
160 m²
Thành phố Bắc Giang
380 m²
Thọ xương, bắc giang
Thành phố Bắc Giang
700 m²
Thành phố Bắc Giang
1000 m²
KCN Thọ Xương
Thành phố Bắc Giang
1000 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà