Nhà đất tại Bắc Giang

3 kết quả bất động sản
Huyện Việt Yên
5000 m²
Huyện Việt Yên
5000 m²
KCN Thọ Xương, phường Thọ Xương, Thành phố Bắc Giang
Thành phố Bắc Giang
1000 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà