Nhà đất tại Bắc Giang

8 kết quả bất động sản
Đại Lâm Lạng Giang
Huyện Lạng Giang
3550 m²
ngã 3 thị trấn Cao Thượng, Tân Yên, Bắc Giang
Huyện Tân Yên
100 m²
KCN Thọ Xương, phường Thọ Xương, Thành phố Bắc Giang
Thành phố Bắc Giang
1000 m²
Huyện Tân Yên
120 m²
Huyện Tân Yên
90 m²
KCN Xương Giang 2
Thành phố Bắc Giang
5500 m²
Cao Thượng Tân Yên District
Huyện Tân Yên
10000 m²
Đại Lâm Lạng Giang
Huyện Lạng Giang
7000 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà