Nhà đất tại Bắc Giang

68 kết quả bất động sản
Bắc Giang
Thành phố Bắc Giang
4 120 m²
Huyện Tân Yên
3000 m²
Thành phố Bắc Giang
4 130 m²
tổ dân phố đông giang phường xương giang thành phố bắc giang
Thành phố Bắc Giang
230 m²
Song Khê Bắc Giang
Huyện Yên Dũng
4000 m²
Thành phố Bắc Giang
86 m²
Bắc Giang
Huyện Yên Dũng
4005 m²
Huyện Tân Yên
120 m²
Huyện Tân Yên
90 m²
Thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
Huyện Tân Yên
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà