Nhà đất tại Bắc Giang

14 kết quả bất động sản
KCN Thọ Xương
Thành phố Bắc Giang
1000 m²
Huyện Hiệp Hoà
4000 m²
Thành phố Bắc Giang
3000 m²
Huyện Yên Dũng
1000 m²
xã vô tranh lục nam bắc giang
Huyện Lục Nam
100000 m²
Xương Giang Bắc Giang
Thành phố Bắc Giang
5000 m²
KCN Xương Giang, Bắc Giang
Thành phố Bắc Giang
3000 m²
Thành phố Bắc Giang
3600 m²
Thành phố Bắc Giang
380 m²
Số 111 Đường Trần Nguyên Hãn – Phường Trần Nguyên Hãn - Thành Phố Bắc Giang
Thành phố Bắc Giang
130 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà