Nhà đất tại Bắc Giang

75 kết quả bất động sản
Nguyễn Văn Cừ Thành phố Bắc Giang
Thành phố Bắc Giang
2 67 m²
Nguyên Văn Cừ, Ngô Quyền, TP Bắc Giang, Bắc Giang
Thành phố Bắc Giang
2 74 m²
Nguyễn Văn Cừ
Thành phố Bắc Giang
192 m²
Thành phố Bắc Giang
90 m²
tt. Chũ Lục Ngạn
Huyện Lục Ngạn
246 m²
Thành phố Bắc Giang
2 70 m²
Thành phố Bắc Giang
2 67 m²
Bắc Giang
Thành phố Bắc Giang
4 120 m²
Huyện Tân Yên
3000 m²
Thành phố Bắc Giang
4 130 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà