Nhà đất tại Bắc Giang

20 kết quả bất động sản
Huyện Yên Dũng
1000 m²
Lô TM, Khu Quảng trường 3/2, mặt đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
Thành phố Bắc Giang
350 m²
xã vô tranh lục nam bắc giang
Huyện Lục Nam
100000 m²
Huyện Hiệp Hoà
4000 m²
Thành phố Bắc Giang
1000 m²
Thành phố Bắc Giang
80 m²
Thành phố Bắc Giang
380 m²
Thành phố Bắc Giang
3 86 m²
Thành phố Bắc Giang
74 m²
Thành phố Bắc Giang
74 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà