Nhà đất tại Bắc Giang

8 kết quả bất động sản
Huyện Hiệp Hoà
4000 m²
Thành phố Bắc Giang
3600 m²
Thành phố Bắc Giang
160 m²
Thành phố Bắc Giang
380 m²
Yên Dũng District Bac Giang
Huyện Yên Dũng
3500 m²
Thọ xương, bắc giang
Thành phố Bắc Giang
700 m²
Thành phố Bắc Giang
1000 m²
KCN Thọ Xương
Thành phố Bắc Giang
1000 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà