Nhà đất tại Bắc Giang

3 kết quả bất động sản
Thành phố Bắc Giang
1000 m²
Thành phố Bắc Giang
380 m²
Thành phố Bắc Giang
1000 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà