Nhà đất tại Bắc Giang

16 kết quả bất động sản
Số nhà 29, Tôn Thất Tùng, Phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Thành phố Bắc Giang
6 400 m²
Số nhà 29, Tôn Thất Tùng, Phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Thành phố Bắc Giang
398 m²
Xương Giang Bắc Giang
Thành phố Bắc Giang
5000 m²
Số nhà 29, Tôn Thất Tùng, Phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Thành phố Bắc Giang
400 m²
Thành phố Bắc Giang
3600 m²
Thành phố Bắc Giang
80 m²
Thành phố Bắc Giang
380 m²
Lô TM, Khu Quảng trường 3/2, mặt đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
Thành phố Bắc Giang
350 m²
Xương Giang
Thành phố Bắc Giang
3500 m²
Thọ xương, bắc giang
Thành phố Bắc Giang
700 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà