Nhà đất tại Bắc Giang

79 kết quả bất động sản
Thành phố Bắc Giang
56,50 m²
Thành phố Bắc Giang
56 m²
Huyện Tân Yên
3000 m²
Thành phố Bắc Giang
56 m²
Tân Mỹ Yên Dũng
Thành phố Bắc Giang
80 m²
Bắc Giang Bac Giang
Huyện Lạng Giang
7010 m²
Thành phố Bắc Giang
75 m²
Thành phố Bắc Giang
80 m²
Thành phố Bắc Giang
72 m²
Thành phố Bắc Giang Bắc Giang
Thành phố Bắc Giang
120 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà