Nhà đất tại Bắc Giang

74 kết quả bất động sản
Thành phố Bắc Giang
4 60 m²
Thành phố Bắc Giang
75 m²
Thành phố Bắc Giang
80 m²
Tân Yên District Bac Giang
Huyện Tân Yên
15500 m²
Đại Lâm Lạng Giang
Huyện Lạng Giang
3550 m²
Thành phố Bắc Giang
2 67 m²
Huyện Tân Yên
3000 m²
Thành phố Bắc Giang
4 130 m²
tổ dân phố đông giang phường xương giang thành phố bắc giang
Thành phố Bắc Giang
230 m²
Song Khê Bắc Giang
Huyện Yên Dũng
4000 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà