Nhà đất tại Bắc Giang

19 kết quả bất động sản
Thành phố Bắc Giang
3 86 m²
Thành phố Bắc Giang
74 m²
Thành phố Bắc Giang
74 m²
Thành phố Bắc Giang
86 m²
Thành phố Bắc Giang
74 m²
Thành phố Bắc Giang
74 m²
Thành phố Bắc Giang
3 83 m²
Thành phố Bắc Giang
3 90 m²
Thành phố Bắc Giang
1000 m²
Thành phố Bắc Giang
3 90 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà