Nhà đất tại Bắc Giang

6 kết quả bất động sản
Thành phố Bắc Giang
80 m²
Cao Thượng Tân Yên District
Huyện Tân Yên
10000 m²
KCN Thọ Xương, phường Thọ Xương, Thành phố Bắc Giang
Thành phố Bắc Giang
1000 m²
Thành phố Bắc Giang
3000 m²
Xương Giang Bắc Giang
Thành phố Bắc Giang
5000 m²
KCN Xương Giang, Bắc Giang
Thành phố Bắc Giang
3000 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà