Nhà đất tại Huyện Yên Dũng, Bắc Giang

8 kết quả bất động sản
Song Khê Bắc Giang
Huyện Yên Dũng
4000 m²
Bắc Giang
Huyện Yên Dũng
4005 m²
Song Khê Thành phố Bắc Giang
Huyện Yên Dũng
4000 m²
Bắc Giang Bac Giang
Huyện Yên Dũng
4100 m²
Yên Dũng District Bac Giang
Huyện Yên Dũng
3500 m²
Yên Dũng, Bắc Giang
Huyện Yên Dũng
1000 m²
Nội Hoàng Yên Dũng
Huyện Yên Dũng
3500 m²
Huyện Yên Dũng
1000 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà