Nhà đất tại Huyện Yên Dũng, Bắc Giang

3 kết quả bất động sản
Song Khê Bắc Giang
Huyện Yên Dũng
4000 m²
tt. Neo Thành phố Bắc Giang
Huyện Yên Dũng
110 m²
379 Tân Mỹ Yên Dũng Bắc Giang
Huyện Yên Dũng
80 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà