Nhà đất tại Huyện Tân Yên, Bắc Giang

9 kết quả bất động sản
Huyện Tân Yên
3000 m²
Huyện Tân Yên
120 m²
Huyện Tân Yên
90 m²
Thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
Huyện Tân Yên
100 m²
QL 284 Bắc Giang
Huyện Tân Yên
100 m²
Tân Yên District Bac Giang
Huyện Tân Yên
2810 m²
Huyện Tân Yên
1 312 m²
ĐT284
Huyện Tân Yên
100 m²
ngã 3 thị trấn Cao Thượng, Tân Yên, Bắc Giang
Huyện Tân Yên
100 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà