Nhà đất tại Huyện Lạng Giang, Bắc Giang

3 kết quả bất động sản
Đại Lâm, Lạng Giang, Bắc Giang
Huyện Lạng Giang
7005 m²
Điểm CN An Hà, Lạng Giang, Bắc Giang
Huyện Lạng Giang
3000 m²
Đường đi Lạng Giang
Huyện Lạng Giang
4380 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà