Nhà đất tại Huyện Lạng Giang, Bắc Giang

2 kết quả bất động sản
Đại Lâm Lạng Giang
Huyện Lạng Giang
3550 m²
Đại Lâm Lạng Giang
Huyện Lạng Giang
7000 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà