Nhà đất tại Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu

2.129 kết quả bất động sản
C15 Khu Bt Kiến tạo
Tp. Vũng Tàu
4 380 m²
Tp. Vũng Tàu
2 159,20 m²
Tp. Vũng Tàu
3 99,50 m²
Tp. Vũng Tàu
230 m²
120 Hoàng Hoa Thám
Tp. Vũng Tàu
3 108 m²
Tp. Vũng Tàu
100 m²
Hoàng Hoa Thám
Tp. Vũng Tàu
3 108 m²
Hoàng Hoa Thám
Tp. Vũng Tàu
3 108 m²
Tp. Vũng Tàu
146 m²
Tp. Vũng Tàu
95 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà