Nhà đất tại TP.Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu

71 kết quả bất động sản
Thành phố Bà Rịa Bà Rịa - Vũng Tàu
TP.Bà Rịa
100 m²
TP.Bà Rịa
100 m²
TP.Bà Rịa
80 m²
TP.Bà Rịa
80 m²
TP.Bà Rịa
80 m²
TP.Bà Rịa
100 m²
TP.Bà Rịa
100 m²
TP.Bà Rịa
75 m²
Huỳnh Khương An Phước Hưng
TP.Bà Rịa
5 105 m²
Đường Ba Tháng Hai Phước Hưng
TP.Bà Rịa
85,50 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà