Nhà đất tại TP.Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu

395 kết quả bất động sản
19A1 đường Hùng Vương
TP.Bà Rịa
6 200 m²
Nguyễn Văn Cừ Long Toàn
TP.Bà Rịa
5 46 m²
Cách Mạng Tháng 8 Long Toàn
TP.Bà Rịa
100 m²
TP.Bà Rịa
100 m²
TP.Bà Rịa
90 m²
8 Cách Mạng Tháng Tám
TP.Bà Rịa
100 m²
TP.Bà Rịa
100 m²
TP.Bà Rịa
3 3500 m²
TP.Bà Rịa
120 m²
TP.Bà Rịa
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà