Nhà đất tại TP.Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu

81 kết quả bất động sản
Thành phố Bà Rịa Bà Rịa - Vũng Tàu
TP.Bà Rịa
90 m²
TP.Bà Rịa
100 m²
TP.Bà Rịa
200 m²
Thành phố Bà Rịa Bà Rịa - Vũng Tàu
TP.Bà Rịa
110 m²
Thành phố Bà Rịa Bà Rịa - Vũng Tàu
TP.Bà Rịa
220 m²
TP.Bà Rịa
90 m²
TP.Bà Rịa
90 m²
Đường huyện 2 Hòa Long
TP.Bà Rịa
110 m²
TP.Bà Rịa
150 m²
Đường huyện 2 Hòa Long
TP.Bà Rịa
100 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà