Nhà đất tại TP.Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu

563 kết quả bất động sản
Hùng Vương Thành phố Bà Rịa
TP.Bà Rịa
112 m²
Thành Phố Bà Rịa
TP.Bà Rịa
100 m²
Cách Mạng Tháng 8
TP.Bà Rịa
100 m²
Đường huyện 2 Thành phố Bà Rịa
TP.Bà Rịa
120 m²
TP.Bà Rịa
100 m²
ĐT44A
TP.Bà Rịa
100 m²
TP.Bà Rịa
100 m²
Long Toàn - Long Điền
TP.Bà Rịa
95 m²
TP.Bà Rịa
3000 m²
TP.Bà Rịa
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà