Nhà đất tại TP.Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu

433 kết quả bất động sản
Cách Mạng Tháng 8 Long Toàn
TP.Bà Rịa
100 m²
TP.Bà Rịa
100 m²
TP.Bà Rịa
100 m²
Trung tâm kết nối Tp. Bà Rịa và Khu du Lịch biển Long Hải.
TP.Bà Rịa
100 m²
Trường Chinh Thành phố Bà Rịa
TP.Bà Rịa
100 m²
TP.Bà Rịa
100 m²
Cách Mạng Tháng Tám Bà Rịa
TP.Bà Rịa
100 m²
TP.Bà Rịa
100 m²
TP.Bà Rịa
100 m²
TP.Bà Rịa
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà