Nhà đất - Bất động sản Bà Rịa Vũng Tàu

5.504 kết quả bất động sản
Thành phố Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu
Tp. Vũng Tàu
1 49 m²
Tp. Vũng Tàu
400 m²
Trường Chinh Thành phố Bà Rịa
TP.Bà Rịa
100 m²
53 Phan Văn Trị
Tp. Vũng Tàu
109 m²
đường hắc dịch tóc tiên - châu pha
Huyện Tân Thành
100 m²
Bình Châu Xuyên Mộc District
Huyện Xuyên Mộc
500 m²
Trung tâm kết nối Tp. Bà Rịa và Khu du Lịch biển Long Hải.
TP.Bà Rịa
100 m²
Tp. Vũng Tàu
70 m²
91 Nguyễn Hữu Cảnh
Huyện Xuyên Mộc
500 m²
Tp. Vũng Tàu
2 53 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà