Nhà đất - Bất động sản Bà Rịa Vũng Tàu

4.272 kết quả bất động sản
Long Hải Long Điền Baria Vung tau
Huyện Long Điền
1000 m²
Huyện Xuyên Mộc
400000 m²
Huyện Xuyên Mộc
1000 m²
Huyện Xuyên Mộc
1000 m²
TÂN THÀNH, BÀ RỊA-VŨNG TÀU
Huyện Tân Thành
15000 m²
Tp. Vũng Tàu
55 m²
Huyện Long Điền
90 m²
Bà Huyện Thanh Quan Phường 4
Tp. Vũng Tàu
218 m²
207 Lê Hồng Phong
Tp. Vũng Tàu
2 94 m²
Đường Ven Biển phường 12
Huyện Long Điền
90 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà