Nhà đất - Bất động sản Bà Rịa Vũng Tàu

1.669 kết quả bất động sản
Huyện Xuyên Mộc
4 660 m²
Tp. Vũng Tàu
446 m²
Nguyễn Tất Thành Thành phố Bà Rịa
TP.Bà Rịa
80 m²
Phước Hưng Thành phố Bà Rịa
TP.Bà Rịa
85,50 m²
Hoàng Hoa Thám
Tp. Vũng Tàu
3 108 m²
Tp. Vũng Tàu
100 m²
120 Hoàng Hoa Thám
Tp. Vũng Tàu
2 87 m²
337 Ba Mươi Tháng Tư
Tp. Vũng Tàu
4 250 m²
tổ 4 ấp 2 xã tóc tiên
Huyện Tân Thành
17300 m²
Hoàng Hoa Thám
Tp. Vũng Tàu
2 108 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà