Nhà đất - Bất động sản Bà Rịa Vũng Tàu

2.691 kết quả bất động sản
KCN Cái Mép
Huyện Tân Thành
30000 m²
lô C17, xã Tân Phước, H.Tân Thành, T. BR-VT,
Huyện Tân Thành
380 m²
207 Lê Hồng Phong
Tp. Vũng Tàu
3 135 m²
Tp. Vũng Tàu
3 108 m²
Long Hải Long Điền
Huyện Long Điền
10 151 m²
Tp. Vũng Tàu
107 m²
Tp. Vũng Tàu
198 m²
Tp. Vũng Tàu
340 m²
Tp. Vũng Tàu
315 m²
Tp. Vũng Tàu
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà