Nhà đất tại Huyện Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu

139 kết quả bất động sản
Hội Bài - Châu Pha Tân Thành
Huyện Tân Thành
15000 m²
đường 911B tân hòa ,tân thành ,br vt
Huyện Tân Thành
15000 m²
quốc lộ 51, hội bài - châu pha, tân hòa ,tân thành,bà rịa vũng tàu
Huyện Tân Thành
625 m²
Huyện Tân Thành
500 m²
Huyện Tân Thành
1000 m²
Huyện Tân Thành
237 m²
Huyện Tân Thành
249 m²
Tân Hòa Tân Thành
Huyện Tân Thành
4200 m²
tân hòa ,châu pha -hội bài,tân thành bà rịa -vũng tàu
Huyện Tân Thành
500 m²
Huyện Tân Thành
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà