Nhà đất tại Huyện Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu

38 kết quả bất động sản
KCN Cái Mép
Huyện Tân Thành
30000 m²
lô C17, xã Tân Phước, H.Tân Thành, T. BR-VT,
Huyện Tân Thành
380 m²
Huyện Tân Thành
1400 m²
Hùng Vương, TT Phú Mỹ, Tân Thành, BR- VT
Huyện Tân Thành
300 m²
Huyện Tân Thành
100 m²
Lê Duẩn
Huyện Tân Thành
100 m²
Lê Duẩn
Huyện Tân Thành
80 m²
Lê Duẩn
Huyện Tân Thành
100 m²
Lê Duẩn
Huyện Tân Thành
100 m²
Lê Duẩn
Huyện Tân Thành
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà