Nhà đất tại Huyện Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu

35 kết quả bất động sản
QL 51, Phú Mỹ, Tân Thành, BRVT
Huyện Tân Thành
90 m²
QL51, Phú Mỹ, Tân Thành, BRVT
Huyện Tân Thành
90 m²
Tóc Tiên Tân Thành
Huyện Tân Thành
469 m²
QL51, phú mỹ, tân thành, bà rịa vũng tàu
Huyện Tân Thành
90 m²
QL51, Phú Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa Vũng tàu
Huyện Tân Thành
90 m²
Lê Duẩn Phú Mỹ
Huyện Tân Thành
90 m²
Huyện Tân Thành
200 m²
Huyện Tân Thành
200 m²
Khu tái định cư ấp Phước Lập
Huyện Tân Thành
9 100 m²
Huyện Tân Thành
11000 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà