Nhà đất tại Huyện Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu

34 kết quả bất động sản
Khu Tái Định Cư 81, Thị Trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu
Huyện Tân Thành
230 m²
QL51, TT Phúi Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa- Vũng Tàu
Huyện Tân Thành
100 m²
Huyện Tân Thành
100 m²
trung tâm thị trấn phú mỹ.
Huyện Tân Thành
100 m²
QL51, TT Phú Mỹ, Tân Thành, BR- VT
Huyện Tân Thành
100 m²
Huyện Tân Thành
100 m²
Huyện Tân Thành
75 m²
Huyện Tân Thành
100 m²
Quốc lộ 51 Tân Hòa
Huyện Tân Thành
1000 m²
Huyện Tân Thành
75 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà