Nhà đất tại Huyện Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu

31 kết quả bất động sản
Huyện Tân Thành
360 m²
QL 51, TT Phú Mỹ, H. Tân Thành, BR-VT
Huyện Tân Thành
100 m²
QL 51, TT Phú Mỹ, Tân Thành, BR-VT
Huyện Tân Thành
100 m²
Huyện Tân Thành
100 m²
QL51, TT Phúi Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa- Vũng Tàu
Huyện Tân Thành
100 m²
QL51, TT Phú Mỹ, Tân Thành, BR- VT
Huyện Tân Thành
100 m²
Lê Duẩn Phú Mỹ
Huyện Tân Thành
75 m²
Quốc lộ 51 tp. Biên Hòa
Huyện Tân Thành
75 m²
Quốc lộ 51 tp. Bà Rịa
Huyện Tân Thành
100 m²
Lê Duẩn Phú Mỹ
Huyện Tân Thành
75 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà