Nhà đất tại Huyện Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu

196 kết quả bất động sản
143 Phan Châu Trinh
Huyện Tân Thành
15 600 m²
quốc lộ 51, hội bài - châu pha, tân hòa ,tân thành,bà rịa vũng tàu
Huyện Tân Thành
155 m²
Đường Hắc Dịch, Xã Tóc Tiên, Huyện Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu
Huyện Tân Thành
100 m²
Hội Bài -tóc tiên -tân hòa -tân thành -BRVT
Huyện Tân Thành
15000 m²
Chu Hải Tân Hải
Huyện Tân Thành
4 1700 m²
hội bài tóc tiên ,xã tân hòa ,huyện tân thành,BRVT
Huyện Tân Thành
15000 m²
Huyện Tân Thành
150 m²
Ấp 3 – xã Tóc Tiên – h. Tân Thành – t. BRVT
Huyện Tân Thành
175 m²
Huyện Tân Thành
100 m²
Huyện Tân Thành
160 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà