Nhà đất tại Huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu

29 kết quả bất động sản
Mạc Thanh Đạm Long Điền
Huyện Long Điền
100 m²
Long Điền Long Điền
Huyện Long Điền
100 m²
Chợ đầu mối Long Điền Bà Rịa Vũng Tàu
Huyện Long Điền
100 m²
Huyện Long Điền
100 m²
Long Điền Long Điền
Huyện Long Điền
100 m²
Huyện Long Điền
100 m²
Phước tình, Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Huyện Long Điền
350 m²
Huyện Long Điền
100 m²
Huyện Long Điền
90 m²
Huyện Long Điền
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà