Nhà đất tại Huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu

35 kết quả bất động sản
Thành phố Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu
Huyện Long Điền
90 m²
Huyện Long Điền
100 m²
Huyện Long Điền
100 m²
Huyện Long Điền
120 m²
Huyện Long Điền
90 m²
Huyện Long Điền
470 m²
Huyện Long Điền
2 100 m²
Huyện Long Điền
2 205 m²
123 đường ven biển
Huyện Long Điền
100 m²
Huyện Long Điền
90 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà