Nhà đất tại Huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu

24 kết quả bất động sản
Phước Tỉnh Thành phố Vũng Tàu
Huyện Long Điền
100 m²
Dự án Marine City, Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu
Huyện Long Điền
220 m²
Dự án Marine City, Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu
Huyện Long Điền
100 m²
Đường huyện 5 Phước Hưng
Huyện Long Điền
2 188 m²
Huyện Long Điền
90 m²
TT Long Điền, BRVT
Huyện Long Điền
2400 m²
Huyện Long Điền
150 m²
Huyện Long Điền
100 m²
Huyện Long Điền
100 m²
Huyện Long Điền
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà