Nhà đất tại Huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu

37 kết quả bất động sản
Đường Ven Biển Thành phố Vũng Tàu
Huyện Long Điền
100 m²
Huyện Long Điền
90 m²
Huyện Long Điền
220 m²
Huyện Long Điền
90 m²
Dự án Marine City, Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu
Huyện Long Điền
100 m²
Dự án Marine City, Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu
Huyện Long Điền
220 m²
Huyện Long Điền
100 m²
Đường 55 Long Điền
Huyện Long Điền
280 m²
Cao Văn Ngọc Long Điền
Huyện Long Điền
200 m²
Trần Xuân Độ Long Điền
Huyện Long Điền
335,40 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà