Nhà đất tại Huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu

19 kết quả bất động sản
Huyện Long Điền
4 400 m²
Phước Tỉnh Long Điền
Huyện Long Điền
3 325 m²
Huyện Long Điền
100 m²
Huyện Long Điền
90 m²
Huyện Long Điền
90 m²
Long Điền Long Điền
Huyện Long Điền
100 m²
Đường Ven Biển
Huyện Long Điền
3 160 m²
Tam Phước Long Điền
Huyện Long Điền
4234,70 m²
Phước tình, Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Huyện Long Điền
350 m²
PHước tỉnh, Long Điền, Tỉnh Bà Riạ Vũng Tàu
Huyện Long Điền
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà