Nhà đất tại Huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu

27 kết quả bất động sản
Huyện Long Điền
4 332 m²
Huyện Long Điền
3 400 m²
Phước Tỉnh Thành phố Vũng Tàu
Huyện Long Điền
400 m²
Ngô Gia Tự, TT Long Điền
Huyện Long Điền
220 m²
Huyện Long Điền
120 m²
Huyện Long Điền
120 m²
Huyện Long Điền
100 m²
Huyện Long Điền
205 m²
Huyện Long Điền
470 m²
Huyện Long Điền
90 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà