Nhà đất tại Huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu

28 kết quả bất động sản
PHước tỉnh, Long Điền, Tỉnh Bà Riạ Vũng Tàu
Huyện Long Điền
100 m²
Huyện Long Điền
470 m²
Huyện Long Điền
1087 m²
Huyện Long Điền
120 m²
Huyện Long Điền
120 m²
Đường Ven Biển Thành phố Vũng Tàu
Huyện Long Điền
120 m²
Huyện Long Điền
100 m²
Huyện Long Điền
100 m²
Huyện Long Điền
340 m²
Phước tình, Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Huyện Long Điền
350 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà