Nhà đất tại Huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu

14 kết quả bất động sản
Huyện Long Điền
150 m²
Đường huyện 5 Phước Hưng
Huyện Long Điền
2 235 m²
Huyện Long Điền
222 m²
centara grand saintsimeon,xã phước tỉnh,huyện long đền,tỉnh bà rịa vũng tàu
Huyện Long Điền
2 176 m²
centara grand saintsimeon,xã phước tỉnh,huyện long đền,tỉnh bà rịa vũng tàu
Huyện Long Điền
2 176 m²
Đường huyện 5 Phước Hưng
Huyện Long Điền
2 188 m²
Huyện Long Điền
90 m²
centara grand saintsimeon,xã phước tỉnh,huyện long đền,tỉnh bà rịa vũng tàu
Huyện Long Điền
2 176 m²
Đường 44A tp. Bà Rịa
Huyện Long Điền
100 m²
Phước Tỉnh Vũng Tàu
Huyện Long Điền
2 188 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà