Nhà đất tại Huyện Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu

36 kết quả bất động sản
Huyện Châu Đức
1000 m²
Huyện Châu Đức
240 m²
Khu công nghiệp Đá Bạc
Huyện Châu Đức
17500 m²
ấp Tân Bang, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Huyện Châu Đức
24911 m²
Huyện Châu Đức
13000 m²
Đường Số 1 Suối Nghệ
Huyện Châu Đức
100 m²
Đá bạc, Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu
Huyện Châu Đức
1615 m²
Đường Số 1 Suối Nghệ
Huyện Châu Đức
100 m²
231 đường 27/4, P.Phước Hưng, TP Bà Rịa, BRVT
Huyện Châu Đức
100 m²
Huyện Châu Đức
2 68 m²