Nhà đất tại Huyện Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu

38 kết quả bất động sản
Huyện Châu Đức
93000 m²
Huyện Châu Đức
20000 m²
phan chu trinh
Huyện Châu Đức
4 100 m²
Đá Bạc Châu Đức
Huyện Châu Đức
4000 m²
Suối Rao - Phước Tân Châu Đức
Huyện Châu Đức
80000 m²
Huyện Châu Đức
240 m²
Huyện Châu Đức
240 m²
Huyện Châu Đức
13000 m²
Đường Số 1 Suối Nghệ
Huyện Châu Đức
100 m²
Đá bạc, Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu
Huyện Châu Đức
1615 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà