Nhà đất tại Thành phố Long Xuyên, An Giang

11 kết quả bất động sản
Mỹ Phước Thành phố Long Xuyên
Thành phố Long Xuyên
80 m²
7A4 KDC Tây Đại học An Giang, Đông Thịnh 8, Mỹ Phước, Long Xuyên, An Giang
Thành phố Long Xuyên
2 70 m²
Đường Dương Diên Nghệ, Phường Mỹ Quý, Thành Phố Long Xuyên, An Giang
Thành phố Long Xuyên
3 90 m²
1146B/58 Võ Văn Hoài, Bình Khánh 5, Bình Khánh, Long Xuyên, An Giang
Thành phố Long Xuyên
1 64 m²
Thành phố Long Xuyên
3 90 m²
Thành phố Long Xuyên An Giang
Thành phố Long Xuyên
80 m²
Thành phố Long Xuyên
3 90 m²
Thành phố Long Xuyên
100 m²
Đường Dương Diên Nghệ, Phường Mỹ Quý, Thành Phố Long Xuyên, An Giang
Thành phố Long Xuyên
3 90 m²
Thành phố Long Xuyên
90 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà