Nhà cho thuê Nhà phố tại Quận 8, TP.Hồ Chí Minh

131 kết quả bất động sản
11 Bình Đức
Quận 8
2 100 m²
Quận 8
72 m²
Quận 8
132 m²
Số 91 Đường 204 Cao Lỗ
Quận 8
6 80 m²
68 Đường 12 KHU NHÀ Ở AN DƯƠNG VƯƠNG PHƯỜNG 16 QUẬN 8
Quận 8
4 85 m²
Việt Nam phường 4
Quận 8
90 m²
453/34 Bùi Minh Trực phường 6 quận 8
Quận 8
2 56 m²
Liên Tỉnh 5 Quận 8
Quận 8
40 m²
Việt Nam phường 5
Quận 8
200 m²
Quận 8
3 60 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà