Nhà cho thuê Nhà phố tại Huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng

3 kết quả bất động sản
Tân giữa, Dương quan. Thủy nguyên
Huyện Thủy Nguyên
3 200 m²
Huyện Thủy Nguyên
150 m²
ĐT359
Huyện Thủy Nguyên
1 60 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà