Nhà cho thuê Nhà phố tại Quận Long Biên, TP.Hà Nội

83 kết quả bất động sản
Quận Long Biên
6 170 m²
Quận Long Biên
6 100 m²
Nguyễn Văn Cư Long Biên
Quận Long Biên
65 m²
Nguyễn Văn Cừ Ngọc Lâm
Quận Long Biên
100 m²
Quận Long Biên
20 m²
Hà Nội
Quận Long Biên
60 m²
Quận Long Biên
60 m²
Quận Long Biên
110 m²
Quận Long Biên
108 m²
Quận Long Biên
110 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà