Nhà cho thuê Nhà phố tại Quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng

76 kết quả bất động sản
Quận Cẩm Lệ
120 m²
Quận Cẩm Lệ
76 m²
52 Hồ Nguyên Trừng
Quận Cẩm Lệ
4 300 m²
52 Hồ Nguyên Trừng
Quận Cẩm Lệ
4 300 m²
Quận Cẩm Lệ
100 m²
Quận Cẩm Lệ
100 m²
K204/7 đường Trường Chinh đà nẵng
Quận Cẩm Lệ
3 87 m²
Đỗ Thúc Tịnh Khuê Trung
Quận Cẩm Lệ
3 100 m²
Quận Cẩm Lệ
3 250 m²
Quận Cẩm Lệ
30 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà