Nhà cho thuê Nhà phố tại Phú Yên

14 kết quả bất động sản
Thành phố Tuy Hòa
300 m²
Thành phố Tuy Hòa
140 m²
Phường 7 Tuy Hòa
Thành phố Tuy Hòa
120 m²
Tuy Hoa Plus, Tuy Hòa, Phú Yên
Thành phố Tuy Hòa
125 m²
Thành phố Tuy Hòa
375 m²
Phường 9, Tuy Hòa, Phú Yên
Thành phố Tuy Hòa
125 m²
Thành phố Tuy Hòa
200 m²
Thành phố Tuy Hòa
100 m²
Thành phố Tuy Hòa
120 m²
22 Hàm Nghi Phường 1 Thành phố Tuy Hòa
Thành phố Tuy Hòa
120 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà