Nhà cho thuê Nhà phố tại Khánh Hoà

150 kết quả bất động sản
Thành phố Nha Trang
54 m²
Thành phố Nha Trang
54 m²
Thành phố Nha Trang
115 m²
Thành phố Nha Trang
115 m²
Thành phố Nha Trang
300 m²
Thành phố Nha Trang
365 m²
Thành phố Nha Trang
100 m²
Thành phố Nha Trang
70 m²
Thành phố Nha Trang
100 m²
Thành phố Nha Trang
365 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà