Nhà cho thuê Khác tại Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng

7 kết quả bất động sản
Quận Hải Châu
20 m²
Quận Hải Châu
20 m²
Quận Hải Châu
90 m²
Kiệt bê tông 4,5m đường Thi Sách.
Quận Hải Châu
93 m²
628 Trưng Nữ Vương
Quận Hải Châu
24 m²
Quận Hải Châu
2 110 m²
Quận Hải Châu
5 100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà