Nhà cho thuê tại Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh

70 kết quả bất động sản
295 Tân Kỳ Tân Quý
Quận Tân Phú
10 880 m²
đường Lưu Chí Hiếu
Quận Tân Phú
500 m²
Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Tân Phú
280 m²
Tân Hương, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Tân Phú
100 m²
Sơn Kỳ, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Tân Phú
240 m²
Lê Cao Lãng Phú Thạnh
Quận Tân Phú
76 m²
Trần Thủ Độ Phú Thạnh
Quận Tân Phú
1200 m²
Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Tân Phú
245 m²
Độc Lập, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Tân Phú
80 m²
Quận Tân Phú
160 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà