Nhà cho thuê tại Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

117 kết quả bất động sản
558 Âu Cơ
Quận Tân Bình
3 126 m²
Âu Cơ
Quận Tân Bình
320 m²
Bàu Cát, Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam
Quận Tân Bình
72 m²
Quận Tân Bình
400 m²
Trường Chinh Tân Bình
Quận Tân Bình
162 m²
Cộng Hòa Hồ Chí Minh
Quận Tân Bình
65 m²
Quận Tân Bình
4200 m²
Quận Tân Bình
1350 m²
Quận Tân Bình
650 m²
Quận Tân Bình
400 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà