Nhà cho thuê tại Quận 7, TP.Hồ Chí Minh

193 kết quả bất động sản
11 A Lý Phục Man
Quận 7
400 m²
Nguyễn Thị Thập Quận 7
Quận 7
1200 m²
Tân Phong Quận 7
Quận 7
6 108 m²
34-36 Nguyễn Thị Thập
Quận 7
200 m²
Quận 7
100 m²
Quận 7
150 m²
Quận 7
200 m²
Quận 7
200 m²
Quận 7
200 m²
Quận 7
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà