Nhà cho thuê tại Quận 6, TP.Hồ Chí Minh

6 kết quả bất động sản
Lê Quang Sung
Quận 6
170,10 m²
Quận 6
500 m²
Lô 10, Cư xá Phú Lâm B
Quận 6
2 136 m²
Đường Số 23 Hồ Chí Minh
Quận 6
180 m²
Quận 6
102 m²
491 Hậu Giang
Quận 6
2 102 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Hướng
Đường trước nhà