Nhà cho thuê tại Quận 4, TP.Hồ Chí Minh

15 kết quả bất động sản
183F Tôn Thất Thuyết
Quận 4
3 25 m²
Số 45 Quận 4
Quận 4
288 m²
Quận 4
160 m²
320 Đoàn Văn Bơ
Quận 4
48 m²
Tôn Đản Ho Chi Minh City
Quận 4
120 m²
Quận 4
3 80 m²
Hoàng Diệu
Quận 4
72 m²
Quận 4
60 m²
Quận 4
240 m²
Hoàng Diệu Hồ Chí Minh
Quận 4
2 78 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà