Nhà cho thuê tại Quận 2, TP.Hồ Chí Minh

58 kết quả bất động sản
Trần Não , Quận 2
Quận 2
5 128 m²
An Phú An Khánh
Quận 2
4 80 m²
Trần Não
Quận 2
3 276 m²
Nguyễn Thị Định
Quận 2
3 130 m²
Nguyễn Duy Trinh
Quận 2
110 m²
128/đường 6 bình trưng đông
Quận 2
2 60 m²
Nguyễn Duy Trinh
Quận 2
4 100 m²
3 Nguyễn Ư Dĩ, Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam
Quận 2
4 270 m²
Đồng Văn Cống Hồ Chí Minh
Quận 2
2 60 m²
Quận 2
90 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà