Nhà cho thuê tại Quận 2, TP.Hồ Chí Minh

63 kết quả bất động sản
373 Nguyễn Thị Định
Quận 2
500 m²
Nguyễn Thị Định
Quận 2
3 130 m²
Trần Não , Quận 2
Quận 2
5 128 m²
An Phú An Khánh
Quận 2
4 80 m²
Trần Não
Quận 2
3 276 m²
Quận 2
25 m²
Quận 2
700 m²
Quận 2
200 m²
1 Đường Số 2
Quận 2
120 m²
Quận 2
2000 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà