Nhà cho thuê tại Huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh

8 kết quả bất động sản
Huyện Nhà Bè
4 120 m²
Huyện Nhà Bè
4 120 m²
1185 Lê Văn Lương
Huyện Nhà Bè
4 130 m²
Huyện Nhà Bè
4 276 m²
Huyện Nhà Bè
2 120 m²
Huyện Nhà Bè
2 80 m²
Dương Cát Lợi tt. Nhà Bè
Huyện Nhà Bè
183 m²
Huyện Nhà Bè
2 48 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà