Nhà cho thuê tại Quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng

104 kết quả bất động sản
Lô 22 Lê Hồng Phong Đông Khê
Quận Ngô Quyền
5 60 m²
Văn Cao Hải Phòng
Quận Ngô Quyền
4 60 m²
Văn Cao,Lê Hồng Phong,Ngô Quyền,Hải Phòng
Quận Ngô Quyền
4 60 m²
Quận Ngô Quyền
3 42 m²
Lê Hồng Phong Ngô Quyền
Quận Ngô Quyền
5 300 m²
Ngõ 47 Lê Lai Máy Chai
Quận Ngô Quyền
3 75 m²
Lô 22 Lê Hồng Phong Đông Khê
Quận Ngô Quyền
7 60 m²
Quận Ngô Quyền
80 m²
ngõ 46 Lạch Tray,Ngô Quyền
Quận Ngô Quyền
2 60 m²
Quận Ngô Quyền
80 m²