Nhà cho thuê tại Quận Lê Chân, TP.Hải Phòng

51 kết quả bất động sản
Thiên Lôi Lê Chân
Quận Lê Chân
8 116 m²
Quận Lê Chân
60 m²
Ngô Kim Tài Kênh Dương
Quận Lê Chân
4 77 m²
Quận Lê Chân
90 m²
Quận Lê Chân
37 m²
Quận Lê Chân
60 m²
Quận Lê Chân
50 m²
Quận Lê Chân
40 m²
Quận Lê Chân
43 m²
số 2/170, đường Phạm Hữu Điều, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng
Quận Lê Chân
3 220 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà