Nhà cho thuê tại Quận Hải An, TP.Hải Phòng

9 kết quả bất động sản
Văn Cao, Hải An, Hải Phòng
Quận Hải An
5 120 m²
lô 14a đường Lê Hồng Phong, Hải phòng
Quận Hải An
7 60 m²
Văn Cao, Hải An, Hải Phòng
Quận Hải An
4 98 m²
số 274 Bùi thị tự nhiên, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng
Quận Hải An
5 60 m²
văn cao
Quận Hải An
5 360 m²
Số 274 Bùi Thị Tự Nhiên, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng
Quận Hải An
5 60 m²
Lê Hồng Phong
Quận Hải An
4 60 m²
số 6 Lê Hồng Phong
Quận Hải An
5 300 m²
Ngõ 193 Văn Cao, Hải Phòng, Việt Nam
Quận Hải An
2 100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà