Nhà cho thuê tại Quận Long Biên, TP.Hà Nội

35 kết quả bất động sản
Giang Biên Long Biên
Quận Long Biên
80 m²
Quận Long Biên
80 m²
Quận Long Biên
5 300 m²
Quận Long Biên
5 80 m²
Quận Long Biên
5 230 m²
Quận Long Biên
6 60 m²
Quận Long Biên
6 60 m²
Quận Long Biên
5 105 m²
Nguyễn Sơn Long Biên
Quận Long Biên
85 m²
Nguyễn Văn Cừ Long Biên
Quận Long Biên
300 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà