Nhà cho thuê tại Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội

10 kết quả bất động sản
Pháp Vân Yên Sở
Quận Hoàng Mai
4 175 m²
1277 Giải Phóng
Quận Hoàng Mai
60 m²
Pháp Vân Yên Sở
Quận Hoàng Mai
4 500 m²
Quận Hoàng Mai
100 m²
Đại Kim, Hoàng Mai, Hanoi, Vietnam
Quận Hoàng Mai
6 60 m²
10AK18
Quận Hoàng Mai
2 90 m²
Gamuda Gardens, Yên Sở, Hà Nội, Việt Nam
Quận Hoàng Mai
118 m²
Pháp Vân Yên Sở
Quận Hoàng Mai
4 175 m²
Pháp Vân Yên Sở
Quận Hoàng Mai
4 175 m²
OBT2, X1, Linh Đàm
Quận Hoàng Mai
250 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà