Nhà cho thuê tại Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội

312 kết quả bất động sản
Hoàng Ngân Trung Hoà
Quận Cầu Giấy
600 m²
Vũ Phạm Hàm Cầu Giấy
Quận Cầu Giấy
120 m²
Trung Kính Cầu Giấy
Quận Cầu Giấy
70 m²
tập thể trần quốc hoàn
Quận Cầu Giấy
35 m²
Quận Cầu Giấy
80 m²
40 Trung Kính
Quận Cầu Giấy
4 70 m²
Quận Cầu Giấy
120 m²
Quận Cầu Giấy
4 35 m²
Quận Cầu Giấy
50 m²
Quận Cầu Giấy
65 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà