Nhà cho thuê tại Huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội

4 kết quả bất động sản
Khu đô thị Bắc An Khánh An Khánh
Huyện Hoài Đức
210 m²
Huyện Hoài Đức
6 240 m²
Huyện Hoài Đức
33 289 m²
Bắc An Khánh , Huyện Hoài Đức,
Huyện Hoài Đức
5 270 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà