Nhà cho thuê tại Huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội

21 kết quả bất động sản
Huyện Gia Lâm
40 m²
Trâu Quỳ Gia Lâm
Huyện Gia Lâm
50 m²
Huyện Gia Lâm
68 m²
Huyện Gia Lâm
40 m²
Huyện Gia Lâm
40 m²
Đặng Xá Gia Lâm
Huyện Gia Lâm
4 132 m²
Yên Viên Gia Lâm
Huyện Gia Lâm
87 m²
Khu tập thể giày da Yên Viên
Huyện Gia Lâm
3 60 m²
Huyện Gia Lâm
400 m²
Khu tập thể giày da yên viên
Huyện Gia Lâm
4 60 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà