Nhà cho thuê tại TP.Đà Nẵng

96 kết quả bất động sản
Lê Thước Phước Mỹ
Quận Sơn Trà
36 m²
Trưng Nữ Vương Hải Châu
Quận Hải Châu
252 m²
3 Tháng 2 Hải Châu
Quận Hải Châu
270 m²
Lê Duẩn Da Nang
Quận Hải Châu
210 m²
Trần Hưng Đạo Nại Hiên Đông
Quận Sơn Trà
4 500 m²
2 Tháng 9 Hải Châu
Quận Hải Châu
150 m²
Hoàng Diệu Hải Châu
Quận Hải Châu
210 m²
Hoàng Diệu Hải Châu
Quận Hải Châu
225 m²
Hàn Mặc Tử Thuận Phước
Quận Hải Châu
210 m²
Hải Phòng Da Nang
Quận Hải Châu
120 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà