Nhà cho thuê tại Quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng

8 kết quả bất động sản
Hàm Nghi Thanh Khê
Quận Thanh Khê
255 m²
Hàm Nghi Thanh Khê
Quận Thanh Khê
255 m²
Hàm Nghi Thanh Khê
Quận Thanh Khê
80 m²
Quận Thanh Khê
250 m²
Quận Thanh Khê
90 m²
550 Điện Biên Phủ
Quận Thanh Khê
30 m²
Quận Thanh Khê
100 m²
Quận Thanh Khê
36 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà