Nhà cho thuê tại Quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng

15 kết quả bất động sản
Ngô Quyền Sơn Trà
Quận Sơn Trà
300 m²
145 Trần Hưng Đạo
Quận Sơn Trà
6 100 m²
145 Trần Hưng Đạo
Quận Sơn Trà
6 100 m²
Quận Sơn Trà
90 m²
Đinh Thị Hòa An Hải Bắc
Quận Sơn Trà
3 85 m²
Phạm Cự Lượng An Hải Đông
Quận Sơn Trà
5 90 m²
Ngô Quyền An Hải Bắc
Quận Sơn Trà
300 m²
Trần Hưng Đạo Nại Hiên Đông
Quận Sơn Trà
4 500 m²
Hồ Nghinh Phước Mỹ
Quận Sơn Trà
3 300 m²
Ngô Quyền Sơn Trà
Quận Sơn Trà
300 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà