Nhà cho thuê tại Quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng

9 kết quả bất động sản
Quận Sơn Trà
75 m²
Quận Sơn Trà
100 m²
Quận Sơn Trà
280 m²
Quận Sơn Trà
100 m²
Quận Sơn Trà
90 m²
Quận Sơn Trà
80 m²
Quận Sơn Trà
81 m²
Quận Sơn Trà
100 m²
Quận Sơn Trà
80 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà