Nhà cho thuê tại Quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng

11 kết quả bất động sản
Quận Sơn Trà
4 400 m²
Quận Sơn Trà
2 200 m²
Quận Sơn Trà
1 150 m²
Quận Sơn Trà
4 250 m²
Quận Sơn Trà
4 250 m²
Quận Sơn Trà
4 220 m²
Quận Sơn Trà
4 300 m²
Quận Sơn Trà
4 300 m²
Quận Sơn Trà
1 100 m²
Quận Sơn Trà
1 100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà