Nhà cho thuê tại Quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng

9 kết quả bất động sản
Lê Thước Phước Mỹ
Quận Sơn Trà
36 m²
Ngô Quyền An Hải Bắc
Quận Sơn Trà
300 m²
Quận Sơn Trà
160 m²
Quận Sơn Trà
100 m²
Quận Sơn Trà
90 m²
Quận Sơn Trà
140 m²
Quận Sơn Trà
120 m²
Quận Sơn Trà
100 m²
Ngô Quyền An Hải Bắc
Quận Sơn Trà
4 210 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà