Nhà cho thuê tại Quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng

124 kết quả bất động sản
81c Lê Văn Hiến
Quận Ngũ Hành Sơn
25 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
60 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
200 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
4 920 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
4 100 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
4 100 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
3 100 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
3 100 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
12 100 m²
Ung Văn Khiêm Mỹ An
Quận Ngũ Hành Sơn
4 250 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà