Nhà cho thuê tại Quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng

16 kết quả bất động sản
Mỹ Đa Đông 5 Mỹ An
Quận Ngũ Hành Sơn
240 m²
Phan Tứ, Mỹ An, Đà Nẵng, Việt Nam
Quận Ngũ Hành Sơn
360 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
3 180 m²
Lêuang Đạo Mỹ An
Quận Ngũ Hành Sơn
150 m²
Lê Văn Tâm Khuê Mỹ
Quận Ngũ Hành Sơn
180 m²
An Thượng
Quận Ngũ Hành Sơn
544 m²
Ngô Thì Sĩ Mỹ An
Quận Ngũ Hành Sơn
180 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
3 330 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
2 110 m²
An Thượng
Quận Ngũ Hành Sơn
544 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà