Nhà cho thuê tại Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng

162 kết quả bất động sản
Mạc Thị bưởi Hải Châu
Quận Hải Châu
86 m²
Trưng Nữ Vương Hải Châu
Quận Hải Châu
76,50 m²
Quận Hải Châu
74 m²
Quận Hải Châu
74 m²
Lý Thái Tổ, Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam
Quận Hải Châu
255 m²
Quận Hải Châu
60 m²
239 Đương Nguyễn Tất Thành
Quận Hải Châu
6 375 m²
239 Đương Nguyễn Tất Thành
Quận Hải Châu
6 375 m²
Quận Hải Châu
100 m²
Quận Hải Châu
90 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà