Nhà cho thuê tại Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng

192 kết quả bất động sản
Hồ Biểu Chánh Hải Châu
Quận Hải Châu
85 m²
Tố Hữu Hải Châu
Quận Hải Châu
100 m²
Nguyễn Chí Thanh Hải Châu
Quận Hải Châu
99 m²
Quận Hải Châu
85 m²
Hồ Biểu Chánh Hải Châu
Quận Hải Châu
3 85 m²
Quận Hải Châu
120 m²
Lê Đình Lý Đà Nẵng
Quận Hải Châu
300 m²
Lê Duẩn Đà Nẵng
Quận Hải Châu
72 m²
đường Trưng Nữ Vương
Quận Hải Châu
450 m²
đường 3-2, Hải Châu, Đà Nẵng
Quận Hải Châu
200 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà