Nhà cho thuê tại Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng

183 kết quả bất động sản
183 Huỳnh Tấn Phát
Quận Hải Châu
4 293 m²
24 trần văn giáp
Quận Hải Châu
2 84 m²
Quận Hải Châu
100 m²
Phạm Văn Bạch Hải Châu
Quận Hải Châu
170 m²
Quận Hải Châu
84 m²
Phan Đăng Lưu Hải Châu
Quận Hải Châu
130 m²
Quận Hải Châu
75 m²
Nguyễn Chí Thanh Hải Châu
Quận Hải Châu
200 m²
Nguyễn Thi Hòa Cường Nam
Quận Hải Châu
140 m²
Nguyễn Chí Thanh Hải Châu
Quận Hải Châu
200 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà