Nhà cho thuê tại Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

20 kết quả bất động sản
mặt tiền phan bội châu huế
Thành phố Huế
3 100 m²
Sông Như Ý Thành phố Huế
Thành phố Huế
1 100 m²
Chế Lan Viên Trường An
Thành phố Huế
2 100 m²
Thành phố Huế
2 120 m²
Hải Triều Thành phố Huế
Thành phố Huế
2 50 m²
Trường Chinh Thành phố Huế
Thành phố Huế
2 100 m²
Thành phố Huế
200 m²
Trần Phú Phước Vĩnh
Thành phố Huế
80 m²
Bà Triệu Thành phố Huế
Thành phố Huế
5 85 m²
Thành phố Huế
5 190 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà