Nhà cho thuê tại Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

13 kết quả bất động sản
Thành phố Huế
110 m²
Trần Phú Phước Vĩnh
Thành phố Huế
80 m²
Bà Triệu Thành phố Huế
Thành phố Huế
5 85 m²
Thành phố Huế
5 190 m²
209 Nguyễn Sinh Cung
Thành phố Huế
3 50 m²
209 Ngự Bình
Thành phố Huế
6 200 m²
75 Phan Đăng Lưu
Thành phố Huế
1 110 m²
10 kiệt 136 Phan Chu Trinh
Thành phố Huế
2 100 m²
Tịnh Tâm tp. Huế
Thành phố Huế
2 150 m²
Tịnh Tâm tp. Huế
Thành phố Huế
2 150 m²
Dự án
Giá (VND)