Nhà cho thuê tại Khánh Hoà

165 kết quả bất động sản
Thành phố Nha Trang
4 115 m²
Thành phố Nha Trang
140 m²
Thành phố Nha Trang
160 m²
nha trang ,khánh hoà
Thành phố Nha Trang
100 m²
Phước Hải Thành phố Nha Trang
Thành phố Nha Trang
132 m²
Đường Cầu Dứa Phú Nông
Thành phố Nha Trang
2 85 m²
Thành phố Nha Trang
2 85 m²
Thành phố Nha Trang
120 m²
Thành phố Nha Trang
120 m²
Thành phố Nha Trang
170 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà