Nhà cho thuê tại Khánh Hoà

235 kết quả bất động sản
7/2 Hải Đức, phường Phương Sơn, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Thành phố Nha Trang
4 130 m²
Thành phố Nha Trang
145 m²
Thành phố Nha Trang
145 m²
Thành phố Nha Trang
145 m²
Thành phố Nha Trang
150 m²
Thành phố Nha Trang
96 m²
Thành phố Nha Trang
60 m²
Thành phố Nha Trang
125 m²
Thành phố Nha Trang
125 m²
Thành phố Nha Trang
125 m²
Thành phố Nha Trang
125 m²
Thành phố Nha Trang
140 m²
Thành phố Nha Trang
125 m²
Thành phố Nha Trang
200 m²
Thành phố Nha Trang
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà