Nhà cho thuê tại Khánh Hoà

170 kết quả bất động sản
Thành phố Nha Trang
1 70 m²
Thành phố Nha Trang
100 m²
Hoàng Diệu Vĩnh Nguyên
Thành phố Nha Trang
4 54 m²
Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa
Thành phố Nha Trang
45 m²
Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa
Thành phố Nha Trang
44 m²
Phước Hải - Nha Trang - Khánh Hòa
Thành phố Nha Trang
100 m²
Thành phố Nha Trang
8 55 m²
Thành phố Nha Trang
2 48 m²
Thành phố Nha Trang
45 m²
Thành phố Nha Trang
44 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà