Nhà cho thuê tại Khánh Hoà

174 kết quả bất động sản
Thành phố Nha Trang
5 500 m²
Thành phố Nha Trang
1 35 m²
Đường nguyễn biểu
Thành phố Nha Trang
1 80 m²
57 Quang Trung
Thành phố Nha Trang
240 m²
Thành phố Nha Trang
3 30 m²
Huyện Cam Lâm
2 250 m²
Thành phố Nha Trang
48 m²
Thành phố Nha Trang
1286 m²
Thành phố Nha Trang
48 m²
Thành phố Nha Trang
50 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà