Nhà cho thuê tại Khánh Hoà

30 kết quả bất động sản
Vĩnh Điềm Trung Vĩnh Hiệp
Thành phố Nha Trang
3 108 m²
Thành phố Nha Trang
41 m²
Thành phố Nha Trang
3281 m²
Thành phố Nha Trang
60 m²
Thành phố Nha Trang
10 144 m²
Thành phố Nha Trang
3 100 m²
Thành phố Nha Trang
100 m²
Thành phố Nha Trang
3281 m²
Thành phố Nha Trang
3 3281 m²
Thành phố Nha Trang
4 90 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà