Nhà cho thuê tại Khánh Hoà

7 kết quả bất động sản
Đường Nhị Hà
Thành phố Nha Trang
4 100 m²
Đường Yersin
Thành phố Nha Trang
4 72 m²
Lê Thanh Nghị Vĩnh Nguyên
Thành phố Nha Trang
3 120 m²
Thành phố Nha Trang
2 102 m²
Thành phố Nha Trang
50 m²
Thành phố Nha Trang
123 m²
Thành phố Nha Trang
60 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà