Nhà cho thuê tại Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

7 kết quả bất động sản
372 Phạm Văn Thuận
Thành phố Biên Hòa
3 450 m²
Thành phố Biên Hòa
125 m²
Huỳnh Văn Nghệ, Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai
Thành phố Biên Hòa
80 m²
Khu dân cư Tân Biên 1, Biên Hòa, Đồng Nai
Thành phố Biên Hòa
4 185 m²
Huỳnh Văn Nghệ, Biên Hòa, Đồng Nai
Thành phố Biên Hòa
80 m²
Thành phố Biên Hòa
3 100 m²
Nguyễn Hoàng Tam Phước
Thành phố Biên Hòa
2 55 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà