Nhà cho thuê tại Bình Dương

11 kết quả bất động sản
Eco Xuân Lái Thiêu, tx. Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
Huyện Thuận An
3 168 m²
1A Đại lộ Bình Dương
Huyện Thuận An
2 143 m²
Đại lộ Bình Dương
Huyện Thuận An
3 160 m²
tx. Thuận An Lái Thiêu
Huyện Thuận An
4 271 m²
1A Đường Đại Lộ Bình Dương, Phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An, Bình Dương
Huyện Thuận An
3 120 m²
Đại lộ Bình Dương
Huyện Thuận An
2 143 m²
số 1 Đoàn thị Kia - xã Tân Đông Hiệp - thị xã Dĩ An - Bình Dương
Thị Xã Dĩ An
4 320 m²
1A Đường Đại Lộ Bình Dương, Phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An, Bình Dương
Huyện Thuận An
3 100 m²
Huyện Thuận An
4 90 m²
đường Bình Đường 2, An Bình, Dĩ An, Bình Dương
Thị Xã Dĩ An
120 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà