Nhà cho thuê tại Huyện Thuận An, Bình Dương

16 kết quả bất động sản
Quốc lộ 13, Lái Thiêu, tx. Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
Huyện Thuận An
100 m²
1A Đường Đại Lộ Bình Dương, Phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An, Bình Dương
Huyện Thuận An
3 120 m²
Huyện Thuận An
2 85 m²
số 1A, đại lộ Bình Dương
Huyện Thuận An
3 100 m²
Đại lộ Bình Dương
Huyện Thuận An
3 143 m²
Đại lộ Bình Dương
Huyện Thuận An
3 160 m²
Eco Xuân Lái Thiêu, tx. Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
Huyện Thuận An
3 168 m²
tx. Thuận An Lái Thiêu
Huyện Thuận An
4 271 m²
Thuận Giao Thị xã Thuận An
Huyện Thuận An
4 256 m²
Duong D1 Làng chuyên gia Oasis
Huyện Thuận An
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà