Nhà cho thuê tại Huyện Tân Uyên, Bình Dương

7 kết quả bất động sản
Tân Phước Khánh Thị xã Tân Uyên
Huyện Tân Uyên
68 m²
Huyện Tân Uyên
100 m²
Tổ 6 KP Phước Hội, Tân Phước Khánh, Tân Uyên Bình Dương
Huyện Tân Uyên
2 56 m²
Tổ 6 khu phố phước hội, P. Tân phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương
Huyện Tân Uyên
2 56 m²
Huyện Tân Uyên
2 56 m²
NB5
Huyện Tân Uyên
230 m²
Khánh Lộc- Khánh Bình- Tân uyên
Huyện Tân Uyên
1 60 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà